Povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením

Od října 2004 nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb. (včetně jeho pozdějších změn) o zaměstnanosti.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnat občany se ZP ve výši povinného podílu občanů se ZP na celkovém počtu svých zaměstnanců. Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4%. Povinnost zaměstnavatele lze splnit také odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se ZP nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům.

OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň je zaměstnavatelem splňujícím podmínku zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců se ZP, proto svým zákazníkům nabízíme pomoc při řešení povinnosti vyplývající z novely zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Pro započtení 1 pracovníka se ZP za rok 2020 odpovídá dle zákona objem roční fakturace výroby a služeb ve výši 242 277 Kč.

Naopak odvod při neplnění, za každou osobu ZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020, tedy 86 528 Kč pro rok 2021.

Český statistický úřad zveřejnil hodnotu průměrné mzdy za 1.-3. čtvrtletí roku 2020. Její hodnota vzrostla o 1 188 Kč na 34 611 Kč.

Hodnota násobku pro limit poskytovaného náhradního plnění zůstává stejná - 28násobek.

Kontaktní osoba:

Pavel Vacek
Telefon:
E-mail:
731 487 185