Povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením

Od října 2004 nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb. (včetně jeho pozdějších změn) o zaměstnanosti.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnat občany se ZP ve výši povinného podílu občanů se ZP na celkovém počtu svých zaměstnanců. Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4%. Povinnost zaměstnavatele lze splnit také odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se ZP nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům.

OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň je zaměstnavatelem splňujícím podmínku zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců se ZP, proto svým zákazníkům nabízíme pomoc při řešení povinnosti vyplývající z novely zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Pro započtení 1 pracovníka se ZP za rok 2020 odpovídá dle zákona objem roční fakturace výroby a služeb ve výši 234 003,- Kč bez DPH.

Naopak odvod při neplnění, za každou osobu se ZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019, tedy 83 573 ,- Kč pro rok 2020.

Kontaktní osoba:

Jana Zavadilová
Telefon:
Fax:
E-mail:
377 454 222
377 454 220