Integrovaná politika systémů jakosti a EMS

OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň je certifikováno podle mezinárodních norem ISO / TS 16949 : 2009 systém jakosti a ISO 14001 : 2005 systém EMS. Hlavním výrobním programem družstva je výroba, montáž, prodej bovdenových hadic a bovdenových spojení pro automobilový průmysl. Naším cílem je vyrábět a nabízet výrobky a služby, které svou kvalitou, užitkovostí a funkčností nezatěžují životní prostředí a splní požadavky a očekávání našich zákazníků.

V naší práci se řídíme následujícími zásadami:

1. Trvale dodržovat všechny platné právní a jiné požadavky nejen související se systémem jakosti a EMS .

2. Prostřednictvím kvalifikace pracovníků a neustálého školení, zlepšováním používaných postupů a techniky, stejně tak jako pravidelnými kontrolami a analýzami dosažených výsledků, pracujeme na dalším rozvoji systému jakosti a EMS.

3. Trvale hledat možnosti k dosažení vysoké úrovně kvality ( dosažení nulových vad ) se současným zaměřením na snižování spotřeby energií, vstupních surovin, materiálů a odpadů a tím docilovat trvalé konkurenceschopnosti našich produktů.

4. Hodnotit a minimalizovat dopady na životní prostředí u stávajících technologií a plánovaných nových výrob a z možných variant řešení vybírat k realizaci jen ty nejpříznivější pro životní prostředí.

5. Motivovat všechny pracovníky tak, aby se ztotožnili s touto politikou, protože je klíčem k úspěchu, prosperitě družstva a současně nástrojem k zvyšování jejich spokojenosti.

6. Posilovat otevřený přístup a dialog s pracovníky a veřejností přijímáním jejich podnětů a reagováním na ně. Zajistit dostupnost informací o všech významných vlivech výrobních a nevýrobních činností družstva na životní prostředí pro všechny zainteresované strany.

7. Vyžadovat dodržování kvality a zásad ochrany životního prostředí od všech svých klíčových dodavatelů.