Aktuality

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň od 1.3.2017 do 28.2.2019 realizuje projekt, který řeší specifické vzdělávání zaměstnanců výrobního družstva. Tento projekt je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu Operačním programem Zaměstnanost.

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců v Obzoru
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004372

Projektu se účastní celkem 119 pracovníků družstva ze všech hospodářských středisek Plzeň, Sušice a Domažlice.

Cíle projektu jsou:

  • vzdělávání vlastními odborníky schopnými vzdělávat i osoby se sníženou pracovní schopností
  • rozvoj kvalifikační a odborné úrovně zaměstnanců v údržbě a obsluze jednoúčelových strojů
  • zajištění zastupitelnosti pracovníků
  • dosažení stanovených přínosů projektu