Profil družstva

Družstvo OBZOR, výrobní družstvo invalidů, Plzeň bylo založeno v roce 1965 a v současné době zaměstnává více než 200 pracovníků, z toho minimálně 50% se zdravotním postižením.

Hlavní závod je umístěn v Plzni, kde také sídlí vedení družstva. Další závody jsou v Sušici a Domažlicích. Jsme certifikováni dle ISO/TS 16949:2009 a ISO 14001:2016.

Pro rok byla stanovena tato integrovaná politika systémů jakosti a EMS a tato politika Společenské odpovědnosti.

Našim odběratelům pomůžeme splnit povinnost zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Družstvo přivítá uzavření nových kontraktů na rozšíření odbytových možností vlastní produkce, ale i nové kooperační vztahy, případně nové výrobní programy dle možností družstva.